Conference Secretariat

Friday, December 4th, 2009 613 views
 • Jitka Hýbnerová
  (for formal questions – registrations, payments, accommodation etc.)

  tel: +420 585 631 125
  e-mail: jitka.hybnerova@upol.cz

  Conference Service of Palacký University
  Biskupské nám. 1
  771 11 Olomouc, Czech Republic

 • Ing. Mgr. Hana Lapšanská
  (for technical questions – contributions, program etc.)

  tel. +420 585 631 579
  e-mail: hana.lapsanska@upol.cz

  Joint Laboratory of Optics of Palacký Univ. and Inst. of Physics of the ASCR
  tř. 17. listopadu 50a
  772 07 Olomouc, Czech Republic

Scientific Program Committee

Friday, December 4th, 2009 523 views

 

Chairman:  
   
prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc. (SLO UP a FZÚ AV ČR, Olomouc)
   
Members:  
   
prof. Ing. Nikolaj Ganev, CSc. (FJFI ČVUT Praha)
prof. Ing. Stanislav Holý, CSc. (FS ČVUT Praha)
prof. Ing. Josef Jíra, CSc. (FD ČVUT Praha)
Ing. Mgr. Hana Lapšanská (SLO UP a FZÚ AV ČR, Olomouc)
Ing. Aleš Lufinka (FS TU v Liberci)
prof. Ing. Pavel Macura, DrSc. (FS VŠB-TU Ostrava)
prof. Ing. František Plánička, CSc. (FAV ZČU Plzeň)
Ing. Jiří Šmejkal, CSc. (Statická projekční kancelář, Plzeň)
Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc. (SjF TU Košice)
doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (FSI VUT Brno)

Local Organizing Committee

Friday, December 4th, 2009 594 views

 

Chairman:  
   
Ing. Mgr. Hana Lapšanská  
   
Members:  
   
RNDr. Pavel Horváth, Ph.D. Mgr. Eva Pelclová
Jitka Hýbnerová Mgr. Michal Pochmon
Mgr. Dušan Mandát RNDr. Tomáš Rössler, Ph.D.
RNDr. Pavel Pavlíček, Ph.D. RNDr. Petr Šmíd, Ph.D.
Mgr. Miroslav Pech  
Chairman:  
   
prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc. (SLO UP a FZÚ AV ČR, Olomouc)
   
Members:  
   
doc. Ing. Nikolaj Ganev, CSc. (FJFI ČVUT Praha)
prof. Ing. Stanislav Holý, CSc. (FS ČVUT Praha)
prof. Ing. Josef Jíra, CSc. (FD ČVUT Praha)
Ing. Mgr. Hana Lapšanská (SLO UP a FZÚ AV ČR, Olomouc)
Ing. Aleš Lufinka (FS TU v Liberci)
prof. Ing. Pavel Macura, DrSc. (FS VŠB-TU Ostrava)
prof. Ing. František Plánička, CSc. (FAV ZČU Plzeň)
Ing. Jiří Šmejkal, CSc. (Statická projekční kancelář, Plzeň)
Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc. (SjF TU Košice)
doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (FSI VUT Brno)