Úvod

SPOLEČNÁ LABORATOŘ OPTIKY UNIVERZITY PALACKÉHO
A FYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AKADEMIE VĚD ČESKE REPUBLIKY

 

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

 

logo-fzu

pod záštitou rektora UP a děkana PřF

z pověření

clip_image004

ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO MECHANIKU

clip_image006

pořádá

 

48. mezinárodní konferenci

 

clip_image008

 

Wellness hotel Diana, Velké Losiny, Česká republika

31. 5. – 3. 6. 2010

 

http://www. ean2010.upol.cz

 

První oznámení

 

Cílem konference je poznání současného stavu, výměna zkušeností, navázání a upevnění vzájemných vztahů pracovníků škol, podniků a vědeckých a výzkumných institucí z oblasti experimentální analýzy napětí a numerického modelování v mechanice.