Registrační poplatky

Pátek, Prosinec 4th, 2009 1,581 views

 

Registrační poplatek je na základě předpokládaných nákladů stanoven ve výši 6500 Kč. Zahrnuje účast na jednání, organizační náklady konference, náklady na ubytování, občerstvení a stravování, jeden výtisk sborníku, jeden CD-ROM a náklady na doprovodné akce konané v rámci konference. Konference se mohou zúčastnit i doprovázející osoby.

V případě neúčasti účastníka nebude poplatek vrácen, je však možné vyslat zástupce.

Registrační poplatky Platba do 30. 4. 2010 Platba po 30. 4. 2010
Účastník  6.500 Kč 7.500 Kč
Doprovodná osoba 4.500 Kč 5.500 Kč

Registrační poplatek  zašlete nejpozději do 30. 4. 2010 na učet Univerzity Palackého:

Platby na učet UP:
Komerční banka a. s., pobočka Olomouc
Číslo učtu: 19-1096330227/0100
Variabilní symbol sjezdu: 99902304
Název učtu: Univerzita Palackého v Olomouci
Pro účastníky ze zahraničí:
IBAN:CZ 090 1000000 191096330227 BIC:KOMBCZPPxxx 

Po 30. 4. 2010 nebude možné platit poplatky převodem, pouze v hotovosti u registrace!

Účastníci ze Slovenska mohou platit nenavýšený poplatek hotově u registrace ( vzhledem k vysokým bankovním poplatkům).

V případě, že budete požadovat vystavit fakturu či daňový doklad, vyplňte v přihlášce příslušnou kolonku.

 

NUTNÉ! NEPŘEHLÉDNĚTE!

Prosíme o zaslání kopie dokladu o úhradě
na Konferenční servis UP /
jitka.hybnerova@upol.cz