Archive for the ‘Registrace’ Category

Důležitá data

Sobota, Únor 6th, 2010 1,865 views

 

  • Termín pro zaslání přihlášky
    •  aktivní účast do 31. 1. 2010 (PRODLOUŽENO DO 15. 2. 2010)
    •  pasívní účast + doplnění požadavků na ubytování a stravování do 31. 3. 2010
  • Termín zaslání příspěvků do 31. 3. 2010
  • Termín pro zaslání poplatků do 30. 4. 2010
  • Potvrzeni registrace (spolu s informací o rezervovaném ubytovaní obdržíte do 15. 5. 2010

ON-LINE Registrace

Čtvrtek, Prosinec 17th, 2009 1,519 views

Registrační poplatky

Pátek, Prosinec 4th, 2009 1,559 views

 

Registrační poplatek je na základě předpokládaných nákladů stanoven ve výši 6500 Kč. Zahrnuje účast na jednání, organizační náklady konference, náklady na ubytování, občerstvení a stravování, jeden výtisk sborníku, jeden CD-ROM a náklady na doprovodné akce konané v rámci konference. Konference se mohou zúčastnit i doprovázející osoby.

V případě neúčasti účastníka nebude poplatek vrácen, je však možné vyslat zástupce.

Registrační poplatky Platba do 30. 4. 2010 Platba po 30. 4. 2010
Účastník  6.500 Kč 7.500 Kč
Doprovodná osoba 4.500 Kč 5.500 Kč

Registrační poplatek  zašlete nejpozději do 30. 4. 2010 na učet Univerzity Palackého:

Platby na učet UP:
Komerční banka a. s., pobočka Olomouc
Číslo učtu: 19-1096330227/0100
Variabilní symbol sjezdu: 99902304
Název učtu: Univerzita Palackého v Olomouci
Pro účastníky ze zahraničí:
IBAN:CZ 090 1000000 191096330227 BIC:KOMBCZPPxxx 

Po 30. 4. 2010 nebude možné platit poplatky převodem, pouze v hotovosti u registrace!

Účastníci ze Slovenska mohou platit nenavýšený poplatek hotově u registrace ( vzhledem k vysokým bankovním poplatkům).

V případě, že budete požadovat vystavit fakturu či daňový doklad, vyplňte v přihlášce příslušnou kolonku.

 

NUTNÉ! NEPŘEHLÉDNĚTE!

Prosíme o zaslání kopie dokladu o úhradě
na Konferenční servis UP /
jitka.hybnerova@upol.cz

 

Přihlášky

Pátek, Prosinec 4th, 2009 946 views

 

Všichni zájemci o účast na konferenci EAN 2010 se musí zaregistrovat vyplněním on-line registračního formuláře dostupného na webových stránkách konference

www.ean2010.upol.cz

Pečlivě vyplňte svůj e-mail, neboť další komunikace v Vámi bude probíhat výhradně elektronicky. Po úspěšné registraci obdrží každý účastník konference e-mailem svoje identifikační číslo a heslo potřebné pro zaslání abstraktu příspěvku, příspěvku a případnou následnou editaci registračních údajů.

V případě Vašeho zájmu o aktivní vystoupení na konferenci EAN 2010 zašlete elektronicky pomocí on-line formuláře na webových stránkách konference název a abstrakt příspěvku v rozsahu do 200 slov. Registraci i zaslání abstraktu je nutné provést nejpozději do

31. 1. 2010

Organizátoři si vyhrazují právo z kapacitních důvodů ukončit registrace před uvedeným termínem.

Oznámení o přijetí či nezařazení příspěvku do programu konference, resp. oznámení o přijetí Vaší přihlášky, bude potvrzeno e-mailem nejpozději do

15. 2. 2010

Příspěvky do sborníku konference musí být napsány v anglickém jazyce v rozsahu 4 až 8 stran. Všechny příspěvky budou recenzovány. Kromě sborníku budou přijaté příspěvky publikovány i na CD-ROM. Pro publikaci na CD-ROM mohou autoři zaslat navíc rozšířenou verzi příspěvku (do 10 MB), rovněž v anglickém jazyce. Pokyny pro vypracování příspěvků budou dostupné na webových stránkách konference. Konečnou verzi příspěvku je nutné zaslat výhradně elektronicky prostřednictvím formuláře na webových stránkách konference nejpozději do

31. 3. 2010