Archive for the ‘Obecné informace’ Category

Partneři konference

Sobota, Duben 24th, 2010 1,466 views

 

Organizátoři děkují firmám prezentujícím se na této konferenci:

 

HBP měřící technika

HBP - Měřící technika

   

LASER-TECH
LASER-T

 

TRYSTOM
TRYSTOM

 

Důležitá data

Sobota, Únor 6th, 2010 1,864 views

 

  • Termín pro zaslání přihlášky
    •  aktivní účast do 31. 1. 2010 (PRODLOUŽENO DO 15. 2. 2010)
    •  pasívní účast + doplnění požadavků na ubytování a stravování do 31. 3. 2010
  • Termín zaslání příspěvků do 31. 3. 2010
  • Termín pro zaslání poplatků do 30. 4. 2010
  • Potvrzeni registrace (spolu s informací o rezervovaném ubytovaní obdržíte do 15. 5. 2010

Doprovodný program

Sobota, Únor 6th, 2010 978 views

 

Exkurze na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně.

Tato elektrárna se v roce 2005 zařadila mezi 7 největších divů české republiky. Leží na Moravě, v katastru obce Loučná nad Desnou. Elektrárna má tři „nej“: největší reverzní vodní turbínu v Evropě – 325 MW, elektrárnu s největším spádem v České republice – 510,7 m a největší instalovaný výkon v ČR – 2 x 325 MW. Více informací na www.dlouhe-strane.cz.

Stravování

Sobota, Únor 6th, 2010 914 views

 

Snídaně jsou v rámci ubytování, obědy po dobu trvání konference, 31. 5. 2010 a 1. 6. 2010 bude společná večeře a 2. 6. 2010 společenský večer s rautem.

Dokumenty ke stažení

Čtvrtek, Prosinec 17th, 2009 1,292 views

ON-LINE Registrace

Čtvrtek, Prosinec 17th, 2009 1,518 views

Ubytování

Pátek, Prosinec 4th, 2009 1,030 views

Ubytování pro účastníky konference je zajištěno v termínu 31. 5. – 3. 6. 2010 v jedno a dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím včetně snídaní ve Wellness hotelu Diana ve Velkých Losinách ( http://www.diana-losiny.cz/ ), kde bude probíhat i jednání konference. Náklady na ubytování jsou zahrnuty v konferenčním poplatku.

V přihlášce prosím vyznačte požadované ubytování (včetně alternativní možnosti).

Ubytovací kapacity budou naplňovány postupně, podle data došlé přihlášky. Účastníkům, kteří se přihlásí po 31. 3. 2010 nebude možné požadovanou rezervaci ubytování zaručit.

Registrace v prostorách hotelu:

  • 31. 5. 2010: 15.00 - 20.00
  • 1. 6. 2010: 9.00 - 12.00

Registrační poplatky

Pátek, Prosinec 4th, 2009 1,559 views

 

Registrační poplatek je na základě předpokládaných nákladů stanoven ve výši 6500 Kč. Zahrnuje účast na jednání, organizační náklady konference, náklady na ubytování, občerstvení a stravování, jeden výtisk sborníku, jeden CD-ROM a náklady na doprovodné akce konané v rámci konference. Konference se mohou zúčastnit i doprovázející osoby.

V případě neúčasti účastníka nebude poplatek vrácen, je však možné vyslat zástupce.

Registrační poplatky Platba do 30. 4. 2010 Platba po 30. 4. 2010
Účastník  6.500 Kč 7.500 Kč
Doprovodná osoba 4.500 Kč 5.500 Kč

Registrační poplatek  zašlete nejpozději do 30. 4. 2010 na učet Univerzity Palackého:

Platby na učet UP:
Komerční banka a. s., pobočka Olomouc
Číslo učtu: 19-1096330227/0100
Variabilní symbol sjezdu: 99902304
Název učtu: Univerzita Palackého v Olomouci
Pro účastníky ze zahraničí:
IBAN:CZ 090 1000000 191096330227 BIC:KOMBCZPPxxx 

Po 30. 4. 2010 nebude možné platit poplatky převodem, pouze v hotovosti u registrace!

Účastníci ze Slovenska mohou platit nenavýšený poplatek hotově u registrace ( vzhledem k vysokým bankovním poplatkům).

V případě, že budete požadovat vystavit fakturu či daňový doklad, vyplňte v přihlášce příslušnou kolonku.

 

NUTNÉ! NEPŘEHLÉDNĚTE!

Prosíme o zaslání kopie dokladu o úhradě
na Konferenční servis UP /
jitka.hybnerova@upol.cz

 

Jednací jazyk

Pátek, Prosinec 4th, 2009 1,311 views

Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina (simultánní překlad nebude zajišťován).

Přihlášky

Pátek, Prosinec 4th, 2009 945 views

 

Všichni zájemci o účast na konferenci EAN 2010 se musí zaregistrovat vyplněním on-line registračního formuláře dostupného na webových stránkách konference

www.ean2010.upol.cz

Pečlivě vyplňte svůj e-mail, neboť další komunikace v Vámi bude probíhat výhradně elektronicky. Po úspěšné registraci obdrží každý účastník konference e-mailem svoje identifikační číslo a heslo potřebné pro zaslání abstraktu příspěvku, příspěvku a případnou následnou editaci registračních údajů.

V případě Vašeho zájmu o aktivní vystoupení na konferenci EAN 2010 zašlete elektronicky pomocí on-line formuláře na webových stránkách konference název a abstrakt příspěvku v rozsahu do 200 slov. Registraci i zaslání abstraktu je nutné provést nejpozději do

31. 1. 2010

Organizátoři si vyhrazují právo z kapacitních důvodů ukončit registrace před uvedeným termínem.

Oznámení o přijetí či nezařazení příspěvku do programu konference, resp. oznámení o přijetí Vaší přihlášky, bude potvrzeno e-mailem nejpozději do

15. 2. 2010

Příspěvky do sborníku konference musí být napsány v anglickém jazyce v rozsahu 4 až 8 stran. Všechny příspěvky budou recenzovány. Kromě sborníku budou přijaté příspěvky publikovány i na CD-ROM. Pro publikaci na CD-ROM mohou autoři zaslat navíc rozšířenou verzi příspěvku (do 10 MB), rovněž v anglickém jazyce. Pokyny pro vypracování příspěvků budou dostupné na webových stránkách konference. Konečnou verzi příspěvku je nutné zaslat výhradně elektronicky prostřednictvím formuláře na webových stránkách konference nejpozději do

31. 3. 2010