Přihlášky

Pátek, Prosinec 4th, 2009 953 views

 

Všichni zájemci o účast na konferenci EAN 2010 se musí zaregistrovat vyplněním on-line registračního formuláře dostupného na webových stránkách konference

www.ean2010.upol.cz

Pečlivě vyplňte svůj e-mail, neboť další komunikace v Vámi bude probíhat výhradně elektronicky. Po úspěšné registraci obdrží každý účastník konference e-mailem svoje identifikační číslo a heslo potřebné pro zaslání abstraktu příspěvku, příspěvku a případnou následnou editaci registračních údajů.

V případě Vašeho zájmu o aktivní vystoupení na konferenci EAN 2010 zašlete elektronicky pomocí on-line formuláře na webových stránkách konference název a abstrakt příspěvku v rozsahu do 200 slov. Registraci i zaslání abstraktu je nutné provést nejpozději do

31. 1. 2010

Organizátoři si vyhrazují právo z kapacitních důvodů ukončit registrace před uvedeným termínem.

Oznámení o přijetí či nezařazení příspěvku do programu konference, resp. oznámení o přijetí Vaší přihlášky, bude potvrzeno e-mailem nejpozději do

15. 2. 2010

Příspěvky do sborníku konference musí být napsány v anglickém jazyce v rozsahu 4 až 8 stran. Všechny příspěvky budou recenzovány. Kromě sborníku budou přijaté příspěvky publikovány i na CD-ROM. Pro publikaci na CD-ROM mohou autoři zaslat navíc rozšířenou verzi příspěvku (do 10 MB), rovněž v anglickém jazyce. Pokyny pro vypracování příspěvků budou dostupné na webových stránkách konference. Konečnou verzi příspěvku je nutné zaslat výhradně elektronicky prostřednictvím formuláře na webových stránkách konference nejpozději do

31. 3. 2010