Archive for the ‘Organizace’ Category

Důležitá data

Sobota, Únor 6th, 2010 1,864 views

 

 • Termín pro zaslání přihlášky
  •  aktivní účast do 31. 1. 2010 (PRODLOUŽENO DO 15. 2. 2010)
  •  pasívní účast + doplnění požadavků na ubytování a stravování do 31. 3. 2010
 • Termín zaslání příspěvků do 31. 3. 2010
 • Termín pro zaslání poplatků do 30. 4. 2010
 • Potvrzeni registrace (spolu s informací o rezervovaném ubytovaní obdržíte do 15. 5. 2010

Sekretariát konference

Pátek, Prosinec 4th, 2009 828 views
 • Jitka Hýbnerová
  (pro formální záležitosti – přihlášky, platby, ubytování apod.)
  tel: +420 585 631 125
  e-mail:jitka.hybnerova@upol.cz
  Konferenční servis UP
  Biskupské nám. 1
  771 11 Olomouc
 • Ing. Mgr. Hana Lapšanská
  (pro odborné záležitosti – příspěvky, program apod.)
  tel: +420 585 631 579
  e-mail: hana.lapsanska@upol.cz
  Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR
  tř. 17. listopadu 50a
  772 07 Olomouc

Organizační výbor konference

Pátek, Prosinec 4th, 2009 837 views

 

Předseda:  
   
Ing. Mgr. Hana Lapšanská  
   
Členové:  
   
RNDr. Pavel Horváth, Ph.D. Mgr. Eva Pelclová
Jitka Hýbnerová Mgr. Michal Pochmon
Mgr. Dušan Mandát RNDr. Tomáš Rössler, Ph.D.
RNDr. Pavel Pavlíček, Ph.D. RNDr. Petr Šmíd, Ph.D.
Mgr. Miroslav Pech  

Programový výbor konference

Pátek, Prosinec 4th, 2009 849 views

 

Předseda:  
   
prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc. (SLO UP a FZÚ AV ČR, Olomouc)
   
Členové:  
   
prof. Ing. Nikolaj Ganev, CSc. (FJFI ČVUT Praha)
prof. Ing. Stanislav Holý, CSc. (FS ČVUT Praha)
prof. Ing. Josef Jíra, CSc. (FD ČVUT Praha)
Ing. Mgr. Hana Lapšanská (SLO UP a FZÚ AV ČR, Olomouc)
Ing. Aleš Lufinka (FS TU v Liberci)
prof. Ing. Pavel Macura, DrSc. (FS VŠB-TU Ostrava)
prof. Ing. František Plánička, CSc. (FAV ZČU Plzeň)
Ing. Jiří Šmejkal, CSc. (Statická projekční kancelář, Plzeň)
Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc. (SjF TU Košice)
doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (FSI VUT Brno)