Vědecký program konference

Pátek, Prosinec 4th, 2009 1,852 views

 

  • § rozvoj experimentálních metod a modelování v oblasti mechaniky těles a interdisciplinárních oborech (mechatronice, biomechanice, apod.) a jejich vztah k výpočtovému modelování
  • § počítačová podpora experimentu
  • § současné technické prostředky a novinky v instrumentaci experimentů v oblasti mechaniky těles
  • § problematika zbytkových napětí a pokroky při jejich měření

Programový výbor konference

Pátek, Prosinec 4th, 2009 869 views

 

Předseda:  
   
prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc. (SLO UP a FZÚ AV ČR, Olomouc)
   
Členové:  
   
prof. Ing. Nikolaj Ganev, CSc. (FJFI ČVUT Praha)
prof. Ing. Stanislav Holý, CSc. (FS ČVUT Praha)
prof. Ing. Josef Jíra, CSc. (FD ČVUT Praha)
Ing. Mgr. Hana Lapšanská (SLO UP a FZÚ AV ČR, Olomouc)
Ing. Aleš Lufinka (FS TU v Liberci)
prof. Ing. Pavel Macura, DrSc. (FS VŠB-TU Ostrava)
prof. Ing. František Plánička, CSc. (FAV ZČU Plzeň)
Ing. Jiří Šmejkal, CSc. (Statická projekční kancelář, Plzeň)
Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc. (SjF TU Košice)
doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (FSI VUT Brno)